Adminbruker - Bedriftsportalen

Login eller registrer Adminbruker
Som adminbruker kan du opprette og endre tilganger til de personene som skal bruke bedriftsportalen. Du må være ansatt i foretaket for å bruke adminsiden. Bruk Innloggings-ID’en som står på fakturaen og ditt eget personnummer for å logge inn.

V. 53.100, API: 56.110